Verlies en rouw

Het is belangrijk om te weten dat er veel vormen van verlies zijn:

Onzichtbaar verlies

Verlies van liefdevolle aandacht, liefde, geborgenheid, zelfvertrouwen, verwachtingen.

Verlies om iets wat niet gezien mag worden (vb mijn papa zit in de gevangenis) , leven met onzichtbare beperkingen, verlate rouw…

Zichtbaar verlies

Scheiding van ouders, iemand gaat dood, zelfdoding van een vriend, verhuizen, pesterijen, ik ben anders, mijn lievelingsdier gaat dood.

Hoe kan signaalgedrag zich tonen bij kinderen ?

Lichamelijke klachten: extreme vermoeidheid, klachten als migraine, buikpijn, braken, maag- en darmklachten, spierpijnen, hoofdpijn, sterk vermageren,…

Mentale klachten: sterke concentratie- en geheugenstoornissen, verminderde schoolprestaties, ontwikkelingsstilstand, realiteitsbesef ontbreekt vaak, waanbeelden,…

Emotionele klachten: We zien zelden pure emotie. Ontspoorde emoties tonen zich voornamelijk in moeilijk en extreem gedrag en handelingen. Op mentaal vlak kan het gebeuren dat kinderen en jongeren zich moeilijker kunnen concentreren, dat ze lijden aan geheugenverlies, dat ze boze dromen hebben.

Wat doet De Geluksvogel?

Ik wil je helpen om het juiste zetje in de goede richting te geven waardoor ouders en kind weer verder kunnen bouwen aan hun mooie pad. Samen doorlopen we een kortdurend, laagdrempelig coachingstraject. We bepalen de hulpvraag en we komen tot een oplossing op maat van het kind. We kijken hoe de situatie nu is en hoe ze kan verbeteren. We koppelen hier doelen aan. Hierbij maken we gebruik van de mogelijkheden en de kwaliteiten van het kind.

Ik bied geen pasklare oplossingen maar kijk naar wat werkt voor jouw kind. Dit kan gaan aan de hand van creativiteit, visualisaties, gesprekken, mindmapping, werken met vloerankers, individuele opstellingen, ontspanning en relaxatie….

Contact

Je neemt met mij telefonisch contact op via 0494/698513 voor een korte intake of je mailt mij op sandra@degeluksvogel.be (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik tijdens de schooluren niet bereikbaar, spreek een bericht in en ik bel je terug).

We bespreken kort je hulpvraag.

Samen kunnen we dan bepalen of je aan het juiste adres bent bij mij.
We maken dan een afspraak voor een intakegesprek met de ouder(s).

Lees ook opbouw van een traject.