Voor wie?

Kinderen en jongeren die hulp kunnen gebruiken bij:

Neem gerust contact op om tijdens een telefonische intake het probleem voor te leggen. Samen kunnen we dan bepalen of je aan het juiste adres bent bij mij.

Ik leer kinderen vaardigheden om lastige situaties de baas te kunnen, waardoor ze zich weerbaar en trots voelen.

Kinderen en jongeren met een label

Steeds meer ouders hoor je zeggen: "Mijn kind heeft AD(H)D, dyslexie, autisme (ASS) of mijn kind is hooggevoelig of hoogsentitief, hoogbegaafd, beelddenker…"

Deze kinderen zijn wijs, intuïtief en gevoelig. Dit zijn mooie kwaliteiten, maar ze kunnen ook klachten en problemen tot gevolg hebben omdat ze vaak niet helemaal passen in ons onderwijs en in onze maatschappij.

Steeds weer nieuwe labels schieten als paddenstoelen uit de grond om zo kinderen in hokjes te plaatsen. Met deze labels ontstaat er voor mensen (ouders, leerkrachten,…) duidelijkheid: het label biedt een gevoel van veiligheid. Maar in de praktijk komt het erop neer dat kinderen niet meer loskomen van dit label en zich gaan gedragen volgens de daarbij horende spelregels. Met andere woorden: kinderen krijgen geen ruimte om zich te ontwikkelen op hun eigen manier volgens hun eigen WIJSheid. 

Ik leer kinderen vaardigheden om lastige situaties de baas te kunnen, waardoor ze zich weerbaar en trots voelen.

Wat doet De Geluksvogel?

Ik wil je helpen om het juiste zetje in de goede richting te geven waardoor ouders en kind weer verder kunnen bouwen aan hun mooie pad. Samen doorlopen we een kortdurend, laagdrempelig coachingstraject. We bepalen de hulpvraag en we komen tot een oplossing op maat van het kind. We kijken hoe de situatie nu is en hoe ze kan verbeteren. We koppelen hier doelen aan. Hierbij maken we gebruik van de mogelijkheden en de kwaliteiten van het kind.

Ik bied geen pasklare oplossingen maar kijk naar wat werkt voor jouw kind. Dit kan gaan aan de hand van creativiteit, visualisaties, gesprekken, mindmapping, werken met vloerankers, individuele opstellingen, ontspanning en relaxatie….

Contact

Je neemt met mij telefonisch contact op via 0494/698513 voor een korte intake of je mailt mij op sandra@degeluksvogel.be (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik tijdens de schooluren niet bereikbaar, spreek een bericht in en ik bel je terug).

We bespreken kort je hulpvraag.

Samen kunnen we dan bepalen of je aan het juiste adres bent bij mij.
We maken dan een afspraak voor een intakegesprek met de ouder(s).

Lees ook opbouw van een traject.