Wat is kindercoaching?

Hulp vragen is een kwaliteit

Elk mens is uniek. Elk kind en elke ouder zijn uniek. Vanaf de geboorte gaan ze samen op weg en proberen het opvoedingsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dit is een mooi pad vol liefde en vertrouwen.

Maar soms hebben kinderen en ouders even een steuntje in de rug nodig. Dan kunnen zij beroep doen op een jongeren- en kindercoach. Hulp vragen is een kwaliteit!

En zo’n jongeren- en kindercoach ben ik. Ik wil jullie graag helpen om terug op het mooie pad te komen.

Kijken naar wat werkt voor jouw kind

Ik wil je helpen om het juiste zetje in de goede richting te geven waardoor ouders en kind weer verder kunnen bouwen aan hun mooie pad. Samen doorlopen we een kortdurend, laagdrempelig coachingstraject. We bepalen de hulpvraag en we komen tot een oplossing op maat van het kind. We kijken hoe de situatie nu is en hoe ze kan verbeteren. We koppelen hier doelen aan. Hierbij maken we gebruik van de mogelijkheden en de kwaliteiten van het kind.

Ik bied geen pasklare oplossingen maar kijk naar wat werkt voor jouw kind. Dit kan gaan aan de hand van creativiteit, assertiviteitstraining, ontspanning en relaxatie, visualisaties, gesprekken, mindmapping, werken met vloerankers, individuele opstellingen, visualisatie….

Op deze manier ontwikkelt het kind vaardigheden die hem of haar sterker in het leven doen staan.