Voor wie?

Verlies en rouw

Het is belangrijk om te weten dat er veel vormen van verlies zijn:

ONZICHTBAAR VERLIES

Verlies van liefdevolle aandacht, liefde, geborgenheid, zelfvertrouwen, verwachtingen.

Verlies om iets wat niet gezien mag worden (vb mijn papa zit in de gevangenis) , leven met onzichtbare beperkingen, verlate rouw…

ZICHTBAAR VERLIES

Scheiding van ouders, iemand gaat dood, zelfdoding van een vriend, verhuizen, pesterijen, ik ben anders, mijn lievelingsdier gaat dood.

Hoe kan signaalgedrag zich tonen bij kinderen ?

Lichamelijke klachten: extreme vermoeidheid, klachten als migraine, buikpijn, braken, maag- en darmklachten, spierpijnen, hoofdpijn, sterk vermageren,…

Mentale klachten: sterke concentratie- en geheugenstoornissen, verminderde schoolprestaties, ontwikkelingsstilstand, realiteitsbesef ontbreekt vaak, waanbeelden,…

Emotionele klachten: We zien zelden pure emotie. Ontspoorde emoties tonen zich voornamelijk in moeilijk en extreem gedrag en handelingen. Op mentaal vlak kan het gebeuren dat kinderen en jongeren zich moeilijker kunnen concentreren, dat ze lijden aan geheugenverlies, dat ze boze dromen hebben.