Coachingstechnieken

ASSERTIVITEITSTRAINING

Bij een training in assertiviteit komt het erop neer dat je je in eerste instantie bewust wordt van je weinig assertieve, vermijdende houding. Vervolgens leer je meer over het belang van lichaamstaal, hoe je je kan uitdrukken zonder beschuldigend of afwijzend over te komen, hoe om te gaan met een conflict en hoe je feedback (opbouwende kritiek) kan leren geven en ontvangen. Je wordt met andere woorden ingeleid in hoe je op een respectvolle, effectieve manier communiceert.

CREATIEF COACHEN

Het verbale vermogen van kinderen is soms nog onvoldoende ontwikkeld om hun emoties onder woorden te brengen. Daardoor kunnen negatieve emoties gaan vastzitten en komen ze naar buiten als snel boos worden, onrust, slecht slapen, te druk zijn…
Creatief coachen is een ME-momentje voor het kind, communiceren via creativiteit….

ONTSPANNING EN RELAXATIE

Kinderen hebben vaak een overvolle agenda en de huidige maatschappij stelt hoge eisen van onze kinderen. Ontspannings- en relaxatiemomentjes zorgen voor meer rust en welbevinden in het drukke bestaan.

OUDERBEGELEIDING

Ouders spelen een belangrijke rol bij het oplossen van het probleem van het kind. Door thuis van aanpak te veranderen, kan de oplossing snel dichterbij komen.

VISUALISEREN

Een techniek om helder te krijgen wat anders kan in de huidige situatie. De oplossingen komen van het kind zelf.

VERWERKING VAN ROUW EN VERLIES

Kinderen die te maken krijgen met verlies van mensen en dieren. Soms is het nodig om hier even bij stil te staan en dit op een rustige manier te verwerken.

VERWERKING VAN SCHEIDING OUDERS

Kinderen worden vaak belast met allerlei problemen ivm scheiding. Hier doen we oefeningen die ervoor zorgen dat het kind weer in balans komt.

MINDMAPPING

Dit is een interactieve, visuele gespreksmethode. De tekening die we samen maken biedt een kernachtig, logisch en visueel overzicht voor het kind. De kern van het probleem is in 1 oogopslag zichtbaar, net als de voor- en nadelen van het huidige en het nieuwe gedrag. Dit geeft duidelijkheid waardoor het kind zelf tot inzichten en passende oplossingen kan komen.

INDIVIDUELE OPSTELLINGEN

In elk familiesysteem zijn er wetmatigheden waarbij elk lid van het systeem zich prettig voelt. Indien dit systeem uit balans geraakt, kunnen er symptomen ontstaan zoals:

  • Angst en stress
  • Schaamte- en schuldgevoelens
  • Ontbreken van kracht
  • Doelen niet halen

BEELDDENKERS ONTDEKKEN EN OP WEG HELPEN

Als kinderen het moeilijk hebben met ons talig onderwijs, hebben ze vaak baat bij veel visuele ondersteuning. We gaan bekijken of je kind een beelddenker is en we gaan leerstrategieën aanreiken die bij huiswerk en in de klas kunnen worden gebruikt.