Coachingstechnieken

Creatief coachen

Het verbale vermogen van kinderen is soms nog onvoldoende ontwikkeld om hun emoties onder woorden te brengen. Daardoor kunnen negatieve emoties gaan vastzitten en komen ze naar buiten als snel boos worden, onrust, slecht slapen, te druk zijn…
Creatief coachen is een ME-momentje voor het kind, communiceren via creativiteit….

Visualiseren

Een techniek om helder te krijgen wat anders kan in de huidige situatie. De oplossingen komen van het kind zelf.

Ontspanning en relaxatie

Kinderen hebben vaak een overvolle agenda en de huidige maatschappij stelt hoge eisen van onze kinderen. Ontspannings- en relaxatiemomentjes zorgen voor meer rust en welbevinden in het drukke bestaan.

Mindmapping

Dit is een interactieve, visuele gespreksmethode. De tekening die we samen maken biedt een kernachtig, logisch en visueel overzicht voor het kind. De kern van het probleem is in 1 oogopslag zichtbaar, net als de voor- en nadelen van het huidige en het nieuwe gedrag. Dit geeft duidelijkheid waardoor het kind zelf tot inzichten en passende oplossingen kan komen.

Ouderbegeleiding

Ouders spelen een belangrijke rol bij het oplossen van het probleem van het kind. Door thuis van aanpak te veranderen, kan de oplossing snel dichterbij komen.

Verwerking van rouw en verlies

Kinderen die te maken krijgen met verlies van mensen en dieren. Soms is het nodig om hier even bij stil te staan en dit op een rustige manier te verwerken.

Verwerking van scheiding ouders

Kinderen worden vaak belast met allerlei problemen ivm scheiding. Hier doen we oefeningen die ervoor zorgen dat het kind weer in balans komt.

Beelddenkers ontdekken en op weg helpen

Als kinderen het moeilijk hebben met ons talig onderwijs, hebben ze vaak baat bij veel visuele ondersteuning. We gaan bekijken of je kind een beelddenker is en we gaan leerstrategieën aanreiken die bij huiswerk en in de klas kunnen worden gebruikt.

Individuele opstellingen

In elk familiesysteem zijn er wetmatigheden waarbij elk lid van het systeem zich prettig voelt. Indien dit systeem uit balans geraakt, kunnen er symptomen ontstaan zoals:

  • Angst en stress
  • Schaamte- en schuldgevoelens
  • Ontbreken van kracht
  • Doelen niet halen